بروز رسانی: 1396/3/23 گروه كامپيوتر

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کاردانی

1384

مدیر گروه

هیات علمی

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

1385

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی پیوسته

1389

مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

1392

مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری

کارشناسی ارشد

1393

مدیر گروه

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی ارشد

139401135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه