بروز رسانی: 1398/01/18 گروه عمران

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

مهندسی تکنولوژی ساختمان

کارشناسی ناپیوسته

1387

مدیر گروه

اساتید  

مهندسی تکنولوژی عمران

کارشناسی ناپیوسته

1389

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته

1393

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

1389

مهندسی عمران-ژئوتکنیک

کارشناسی ارشد

1390

مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

1395

مدیر گروه

اساتید  01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه