بروز رسانی: 1393/12/25 گروه عمران

نام رشته

مهندسی تکنولوژی ساختمان


مقطع

کارشناسی ناپیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته

14/02/1387

اولین ورودی

نیمسال اول 88-87

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

3

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

195

نام مدیر گروه

دکتر فرزاد فرخ زاد

 

 

نام رشته

مهندسی تکنولوژی عمران

مقطع

کارشناسی ناپیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته

26/04/1389

اولین ورودی

نیمسال اول 90-89

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

74

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

104

نام مدیر گروه

دکتر فرزاد فرخ زاد

 

 

نام رشته

مهندسی عمران

مقطع

کارشناسی پیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته

26/04/1389

اولین ورودی

نیمسال اول 90-89

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

211

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

-

نام مدیر گروه

دکتر فرزاد فرخ زاد


 

نام رشته

مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ صدور مجوز رشته

03/02/1390

اولین ورودی

نیمسال اول 91-90

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

44

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

8

نام مدیر گروه

دکتر فرزاد فرخ زاد

 
01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه