بروز رسانی: 1394/3/4 گروه مهندسی پزشکی

نام رشته

مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

مقطع

کارشناسی پیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته

24/03/1393

اولین ورودی

نیمسال اول 94-93

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

70

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

-

نام مدیر گروه

مهندس محسن نیک پور (دانشجوی دکتری)نام رشته

مهندسی پزشکی-بیو مکانیک

مقطع

کارشناسی پیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته


اولین ورودی

نیمسال اول 95-94

تعداد دانشجویان در حال تحصیل


تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

-

نام مدیر گروه

مهندس محسن نیک پور (دانشجوی دکتری)
01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه