بروز رسانی: 1396/3/23 گروه مهندسی پزشکی

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

مهندسی پزشکی

کارشناسی پیوسته

1393

مدیر گروه

هیات علمی

مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

کارشناسی ارشد

139501135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه