بروز رسانی: 1397/12/04 گروه مهندسی پزشکی

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

مهندسی پزشکی

کارشناسی پیوسته

1393

مدیر گروه

 اساتید 

مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

کارشناسی ارشد

139501135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه