بروز رسانی: 1396/6/15 گروه صنایع

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته

1384

مدیر گروه

هیات علمی

مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها

کارشناسی ارشد

1392

مدیر گروه

 01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه