بروز رسانی: 1397/6/18 گروه صنایع

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته

1384

مدیر گروه

 اساتید

مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها

کارشناسی ارشد

1392

مدیر گروه

 01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه