بروز رسانی: 1394/5/13 گروه صنایع

نام رشته

مهندسی صنایع-برنامه ریزی و تحلیل سیستمها

(حذف گردید)

مقطع

کارشناسی پیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته

26/04/1384

اولین ورودی

نیمسال اول 85-84

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

17

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

262

نام مدیر گروه

دکتر رمضان نعمتی

 

 

نام رشته

مهندسی صنایع-تولید صنعتی

(حذف گردید)

مقطع

کارشناسی پیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته

29/03/1385

اولین ورودی

نیمسال اول 86-85

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

18

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

164

نام مدیر گروه

           مهندس یاسر خسرویان

 

 

نام رشته

مهندسی صنایع-تکنولوژی صنعتی

(حذف گردید)

مقطع

کارشناسی پیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته

14/02/1387

اولین ورودی

نیمسال اول 88-87

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

12

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

112

نام مدیر گروه

دکتر رمضان نعمتی

 

 

نام رشته

مهندسی صنایع

مقطع

کارشناسی پیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته

*

اولین ورودی

نیمسال اول 88-87

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

215

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

5

نام مدیر گروه

دکتر رمضان نعمتی

*براساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزیوزارت علوم، از سال 1389 کلیه گرایشهای این رشته حذف و در قالب مهندسی صنایع ارائهمی گردد.

 

نام رشته

مهندسی صنایع-صنایع

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ صدور مجوز رشته

22/04/1392

اولین ورودی

نیمسال اول 93-92

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

31

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

-

نام مدیر گروه

مهندس یاسر خسرویان
01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه