بروز رسانی: 1394/5/8 مهندسی شیمی

نام رشته

مهندسی شیمی - گرایش محیط زیست (پذیرش با عنوان مصوب مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی)


مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ صدور مجوز رشته

-

اولین ورودی

نیمسال اول 95-94

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

-

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

-

نام مدیر گروه

 دکتر شعبان نجف پور

 01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه