بروز رسانی: 1397/6/13 مهندسی شیمی

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

مهندسی شیمی – گرایش بیوتکنولوژی

کارشناسی ارشد

1396

مدیر گروه

هیات علمی

مهندسی سیستمهای انرژی-    گرایش سیستمهای انرژی

کارشناسی ارشد

1394

مدیر گروه

هیات علمی

 01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه