بروز رسانی: 1396/3/23 مهندسی شیمی

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

مهندسی سیستمهای انرژی-    گرایش سیستمهای انرژی

کارشناسی ارشد

1394

مدیر گروه

هیات علمی01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه