بروز رسانی: 1396/3/23 گروه مکانیک

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

1391

مدیر گروه

هیات علمی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

1391

مدیر گروه01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه