بروز رسانی: 1393/12/24 گروه مکانیک

نام رشته

مهندسی مکانیک

مقطع

کارشناسی پیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته

09/02/1391

اولین ورودی

نیمسال اول 92-91

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

99

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

-

نام مدیر گروه

سجاد سلیمانی امیری

 

 

نام رشته

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ صدور مجوز رشته

09/02/1391

اولین ورودی

نیمسال اول 92-91

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

42

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

-

نام مدیر گروه

            سجاد سلیمانی امیری01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه