بروز رسانی: 1397/07/25 گروه مکانیک

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

1391

مدیر گروه

اساتید

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

1391

مدیر گروه01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه