بروز رسانی: 1394/2/26 مدیریت صنعتی

نام رشته

مدیریت صنعتی

مقطع

کارشناسی پیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته


اولین ورودی

نیمسال اول 95-94

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

-

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

-

نام مدیر گروه

مهندس یاسر خسرویان (دانشجوی دکتری)

 01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه