بروز رسانی: 1396/3/23 مدیریت صنعتی

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

مدیریت صنعتی

کارشناسی پیوسته

1394

مدیر گروه

هیات علمی01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه