بروز رسانی: 1397/6/18 مدیریت صنعتی

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

مدیریت صنعتی

کارشناسی پیوسته

1394

مدیر گروه

اساتید 01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه