بروز رسانی: 1393/12/25 گروه برق و الكترونیک

نام رشته

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مقطع

کارشناسی ناپیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته

22/04/1388

اولین ورودی

نیمسال اول 89-88

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

53

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

224

نام مدیر گروه

مهندس محسن نیک پور (دانشجوی دکتری)

 

 

نام رشته

مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال

مقطع

کارشناسی ناپیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته

27/02/1391

اولین ورودی

نیمسال اول 92-91

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

16

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

-

نام مدیر گروه

مهندس محسن نیک پور (دانشجوی دکتری)

 

 

نام رشته

مهندسی برق

مقطع

کارشناسی پیوسته

تاریخ صدور مجوز رشته

22/04/1392

اولین ورودی

نیمسال اول 93-92

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

47

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

-

نام مدیر گروه

مهندس محسن نیک پور (دانشجوی دکتری)

 

 

نام رشته

مهندسی برق-الکترونیک

مقطع

کارشناسی ارشد

تاریخ صدور مجوز رشته

22/04/1392

اولین ورودی

نیمسال اول 93-92

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

31

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

-

نام مدیر گروه

مهندس محسن نیک پور (دانشجوی دکتری)

 01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه