بروز رسانی: 1396/3/31 گروه برق و الكترونیک

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

مهندسی برق

کارشناسی پیوسته

1392

مدیر گروه

هیات علمی

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

1388

مهندسی تکنولوژی مخابرات- انتقال

کارشناسی ناپیوسته

1391

مهندسی برق-سیستمهای الکترونیک دیجیتال

کارشناسی ارشد

1395

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

کارشناسی ارشد

139201135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه