بروز رسانی: 1397/12/04 گروه برق و الكترونیک

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

مهندسی برق

کارشناسی پیوسته

1392

مدیر گروه

اساتید

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

1388

مهندسی تکنولوژی مخابرات- انتقال

کارشناسی ناپیوسته

1391

مهندسی برق-سیستمهای الکترونیک دیجیتال

کارشناسی ارشد

1395

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

کارشناسی ارشد

139201135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه