خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> فارغ‌التحصیلان >> فارغ‌التحصیلان موسسه
فارغ التحصیلان موسسه
علی بلنداقبال علی بلنداقبال
علی بلنداقبال
92/6/30
کارشناسی پیوسته
گروه صنایع
سمیرا بهارلو سمیرا بهارلو
سمیرا بهارلو
31/06/1387
کاردانی
گروه كامپيوتر
زكیه بهزاد رضایی زكیه بهزاد رضایی
زكیه بهزاد رضایی
19/02/1387
کاردانی
گروه كامپيوتر
سیده لیلا بهزادی سیده لیلا بهزادی
سیده لیلا بهزادی
31/6/87
کاردانی
گروه كامپيوتر
نعمت  بهمنی نعمت  بهمنی
نعمت بهمنی
30/11/88
کاردانی
گروه كامپيوتر
هاجر بوداغی فرد هاجر بوداغی فرد
هاجر بوداغی فرد
30/11/87
کاردانی
گروه حسابداری
سونیا بیدبرگ سونیا بیدبرگ
سونیا بیدبرگ
20/12/1386
کاردانی
گروه معماری
محبوبه بیگلر احمدی محبوبه بیگلر احمدی
محبوبه بیگلر احمدی
31/6/88
کاردانی
گروه حسابداری
افسانه پاشای بالی افسانه پاشای بالی
افسانه پاشای بالی
31/6/87
کاردانی
گروه حسابداری
نجمه پالایی نجمه پالایی
نجمه پالایی
31/6/87
کاردانی
گروه حسابداری
محبوبه پدرام نیا محبوبه پدرام نیا
محبوبه پدرام نیا
93.05.31
کارشناسی پیوسته
گروه معماری
فاطمه پرهیزكار فاطمه پرهیزكار
فاطمه پرهیزكار
31/6/86
کاردانی
گروه حسابداری
نیما پهلوان نیما پهلوان
نیما پهلوان
91/07/30
کارشناسی ناپیوسته
گروه عمران
شیدا پهلوان شیدا پهلوان
شیدا پهلوان
30/06/1386
کاردانی
گروه معماری
سوگند پورپروین سوگند پورپروین
سوگند پورپروین
30/11/88
کاردانی
گروه صنایع
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه