خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> فارغ‌التحصیلان >> فارغ‌التحصیلان موسسه
فارغ التحصیلان موسسه
پویا باقری پویا باقری
پویا باقری
1391/11/30
کارشناسی ناپیوسته
گروه برق و الكترونیک
علی اصغر باقری خلیلی علی اصغر باقری خلیلی
علی اصغر باقری خلیلی
30/11/87
کاردانی
گروه حسابداری
حامد باقری خلیلی حامد باقری خلیلی
حامد باقری خلیلی
5/7/87
کاردانی
گروه حسابداری
سمانه باقری دادوكلائی سمانه باقری دادوكلائی
سمانه باقری دادوكلائی
31/6/88
کارشناسی پیوسته
گروه صنایع
افسانه بختیاری برهمند افسانه بختیاری برهمند
افسانه بختیاری برهمند
31/6/88
کاردانی
گروه معماری
قنبر براری قنبر براری
قنبر براری
31/6/86
کاردانی
گروه حسابداری
فاطمه براری فاطمه براری
فاطمه براری
31/6/88
کاردانی
گروه حسابداری
آرمین برانی آرمین برانی
آرمین برانی
1392/06/31
کارشناسی پیوسته
گروه صنایع
آزاده برزگر برنجستانکی آزاده برزگر برنجستانکی
آزاده برزگر برنجستانکی
1394
کارشناسی پیوسته
گروه صنایع
فاطمه برم فاطمه برم
فاطمه برم
31/6/86
کاردانی
گروه معماری
نسیبه برمكی كردكلایی نسیبه برمكی كردكلایی
نسیبه برمكی كردكلایی
31/6/88
کاردانی
گروه صنایع
سیدعلی بزرگی سیدعلی بزرگی
سیدعلی بزرگی
31/6/86
کاردانی
گروه حسابداری
افسانه بسطامی افسانه بسطامی
افسانه بسطامی
25/12/1386
کاردانی
گروه كامپيوتر
سارا بشارتلو سارا بشارتلو
سارا بشارتلو
31/6/87
کاردانی
گروه معماری
مبین بصیرت مبین بصیرت
مبین بصیرت
30/11/87
کاردانی
گروه معماری
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه