خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> فارغ‌التحصیلان >> فارغ‌التحصیلان موسسه
فارغ التحصیلان موسسه
مائده امیری مائده امیری
مائده امیری
31/06/1387
کارشناسی ناپیوسته
گروه كامپيوتر
وحید امین وحید امین
وحید امین
31/6/87
کارشناسی ناپیوسته
گروه معماری
مهسا اوصیا مهسا اوصیا
مهسا اوصیا
30/11/88
کاردانی
گروه حسابداری
میثم اکباتانی امیری میثم اکباتانی امیری
میثم اکباتانی امیری
30/11/87
کارشناسی ناپیوسته
گروه كامپيوتر
مهدی اکبرزاده شیرسوار مهدی اکبرزاده شیرسوار
مهدی اکبرزاده شیرسوار
30/11/87
کاردانی
گروه كامپيوتر
محمد رضا اکبری محمد رضا اکبری
محمد رضا اکبری
30/11/87
کاردانی
گروه معماری
علی اکبری مرزناک علی اکبری مرزناک
علی اکبری مرزناک
92/6/31
کارشناسی ناپیوسته
گروه كامپيوتر
بهمن ایری بهمن ایری
بهمن ایری
93/5/31
کارشناسی پیوسته
گروه صنایع
مریم بابائی مریم بابائی
مریم بابائی
31/06/1386
کاردانی
گروه حسابداری
مریم بابادخت باغلوئی مریم بابادخت باغلوئی
مریم بابادخت باغلوئی
31/6/87
کاردانی
گروه معماری
پریسا بابازاده پریسا بابازاده
پریسا بابازاده
31/6/86
کاردانی
گروه حسابداری
اصغر بابازاده اصغر بابازاده
اصغر بابازاده
1391/06/31
کارشناسی ناپیوسته
گروه برق و الكترونیک
رقیه بابانژاد هریكندی رقیه بابانژاد هریكندی
رقیه بابانژاد هریكندی
30/6/86
کاردانی
گروه حسابداری
سهیلا بارخدا سهیلا بارخدا
سهیلا بارخدا
31/6/86
کاردانی
گروه حسابداری
مرضیه باقرزاده بالف مرضیه باقرزاده بالف
مرضیه باقرزاده بالف
30/11/87
کاردانی
گروه حسابداری
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه