خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> فارغ‌التحصیلان >> فارغ‌التحصیلان موسسه
فارغ التحصیلان موسسه
طاهره اعتمادی طاهره اعتمادی
طاهره اعتمادی
31/6/88
کاردانی
گروه كامپيوتر
زهرا اعظمی قادیكلائی زهرا اعظمی قادیكلائی
زهرا اعظمی قادیكلائی
31/6/87
کاردانی
گروه حسابداری
آمنه افراشته آمنه افراشته
آمنه افراشته
31/6/87
کاردانی
گروه كامپيوتر
مائده اكبرتبار شانی مائده اكبرتبار شانی
مائده اكبرتبار شانی
31/6/86
کاردانی
گروه حسابداری
آرزو اكبری آرزو اكبری
آرزو اكبری
31/6/87
کارشناسی ناپیوسته
گروه كامپيوتر
محمدرضا اكبری بورانی محمدرضا اكبری بورانی
محمدرضا اكبری بورانی
30/11/87
کاردانی
گروه معماری
پریسا اله قلی پریسا اله قلی
پریسا اله قلی
19/06/1386
کاردانی
گروه معماری
اورمزد الهقلی پور اورمزد الهقلی پور
اورمزد الهقلی پور
1393/11/15
کارشناسی پیوسته
گروه معماری
ناهید امام قلی زاده ناهید امام قلی زاده
ناهید امام قلی زاده
30/11/86
کاردانی
گروه حسابداری
هدی امدادیان طبری هدی امدادیان طبری
هدی امدادیان طبری
31/6/86
کاردانی
گروه معماری
مرضیه امید بخش مرضیه امید بخش
مرضیه امید بخش
30/06/1386
کاردانی
گروه معماری
فاطمه امیدیان سوادکوهی فاطمه امیدیان سوادکوهی
فاطمه امیدیان سوادکوهی
1392/11/30
کارشناسی پیوسته
گروه صنایع
نادیا امیرسلیمانی نادیا امیرسلیمانی
نادیا امیرسلیمانی
30/11/88
کاردانی
گروه صنایع
مریم امیرسلیمانی مریم امیرسلیمانی
مریم امیرسلیمانی
31/11/86
کاردانی
گروه معماری
علی رضا امیرسلیمانی علی رضا امیرسلیمانی
علی رضا امیرسلیمانی
31/6/87
کاردانی
گروه معماری
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه