خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> فارغ‌التحصیلان >> فارغ‌التحصیلان موسسه
فارغ التحصیلان موسسه
زینب وهابی كوچكسرایی زینب وهابی كوچكسرایی
زینب وهابی كوچكسرایی
30/11/1386
کاردانی
گروه كامپيوتر
مرضیه کارآور کرویه مرضیه کارآور کرویه
مرضیه کارآور کرویه
92/11/05
کارشناسی ناپیوسته
گروه عمران
محمد جواد کارگر حجت آبادی محمد جواد کارگر حجت آبادی
محمد جواد کارگر حجت آبادی
138/06/31
کارشناسی پیوسته
گروه صنایع
محمد یاراحمدی محمد یاراحمدی
محمد یاراحمدی
1395/06/31
کارشناسی پیوسته
گروه مکانیک
کورش یاری نژاد کورش یاری نژاد
کورش یاری نژاد
1389/06/31
کارشناسی ناپیوسته
گروه عمران
ثمینه یازرلو ثمینه یازرلو
ثمینه یازرلو
93/5/31
کارشناسی پیوسته
گروه صنایع
الهام یاسینی الهام یاسینی
الهام یاسینی
31/6/86
کاردانی
گروه معماری
فائزه یزدی فائزه یزدی
فائزه یزدی
31/6/86
کاردانی
گروه معماری
معصومه یوسف تبار میری معصومه یوسف تبار میری
معصومه یوسف تبار میری
31/6/88
کاردانی
گروه حسابداری
فاطمه یوسف تبار میری فاطمه یوسف تبار میری
فاطمه یوسف تبار میری
31/6/88
کاردانی
گروه حسابداری
كوثر یوسفی كوثر یوسفی
كوثر یوسفی
31/06/1387
کاردانی
گروه كامپيوتر
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه