خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> فارغ‌التحصیلان >> فارغ‌التحصیلان موسسه
فارغ التحصیلان موسسه
نینا ارزنی نینا ارزنی
نینا ارزنی
31/6/87
کاردانی
گروه معماری
كامران اسلامی كامران اسلامی
كامران اسلامی
30/11/87
کاردانی
گروه حسابداری
ساناز اسماعیلی سهرابی ساناز اسماعیلی سهرابی
ساناز اسماعیلی سهرابی
31/6/87
کاردانی
گروه معماری
نرگس اسمعیل پور لنگوری نرگس اسمعیل پور لنگوری
نرگس اسمعیل پور لنگوری
31/6/88
کاردانی
گروه حسابداری
مریم اسمعیل زاده رستم مریم اسمعیل زاده رستم
مریم اسمعیل زاده رستم
31/6/88
کاردانی
گروه صنایع
سیده الهه اسمعیل زاده موسوی سیده الهه اسمعیل زاده موسوی
سیده الهه اسمعیل زاده موسوی
31/6/87
کاردانی
گروه حسابداری
مبینا اسمعیل نتاج مبینا اسمعیل نتاج
مبینا اسمعیل نتاج
31/6/88
کاردانی
گروه معماری
حسین اسمعیلی حسین اسمعیلی
حسین اسمعیلی
31/03/1386
کاردانی
گروه حسابداری
آزاده اسمعیلی آزاده اسمعیلی
آزاده اسمعیلی
31/6/87
کاردانی
گروه كامپيوتر
ندا اسمعیلی دوکی ندا اسمعیلی دوکی
ندا اسمعیلی دوکی
1393/05/31
کارشناسی پیوسته
گروه كامپيوتر
حمیدرضا اشرفی شهمیرزادی حمیدرضا اشرفی شهمیرزادی
حمیدرضا اشرفی شهمیرزادی
30/11/88
کاردانی
گروه معماری
الهام اصغری علایی الهام اصغری علایی
الهام اصغری علایی
31/06/1387
کارشناسی ناپیوسته
گروه معماری
صدیقه اصغریان رکنی صدیقه اصغریان رکنی
صدیقه اصغریان رکنی
90/06/31
کارشناسی پیوسته
گروه صنایع
اكبر اصنافی اكبر اصنافی
اكبر اصنافی
31/6/87
کاردانی
گروه معماری
سید محمد رضا اعتصامی سید محمد رضا اعتصامی
سید محمد رضا اعتصامی
31/06/1387
کاردانی
گروه معماری
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه