خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> فارغ‌التحصیلان >> فارغ‌التحصیلان موسسه
فارغ التحصیلان موسسه
امیر ابراهیم نژاد امیر ابراهیم نژاد
امیر ابراهیم نژاد
1392/6/31
کارشناسی پیوسته
گروه صنایع
حسنا ابراهیم نژاد  درزی حسنا ابراهیم نژاد  درزی
حسنا ابراهیم نژاد درزی
31/6/86
کاردانی
گروه كامپيوتر
حسنا ابراهیم نژاد درزی حسنا ابراهیم نژاد درزی
حسنا ابراهیم نژاد درزی
17/07/1386
کارشناسی ناپیوسته
گروه كامپيوتر
مجتبی ابراهیمی محمودی مجتبی ابراهیمی محمودی
مجتبی ابراهیمی محمودی
31/6/88
کاردانی
گروه حسابداری
سحر ابراهیمی مهرویژه سحر ابراهیمی مهرویژه
سحر ابراهیمی مهرویژه
1389/11/30
کاردانی
گروه معماری
سحر ابراهیمی مهرویژه سحر ابراهیمی مهرویژه
سحر ابراهیمی مهرویژه
1389/11/30
کاردانی
گروه معماری
الهام ابهرزاد الهام ابهرزاد
الهام ابهرزاد
31/6/1386
کاردانی
گروه كامپيوتر
راضیه ابیض نژاد راضیه ابیض نژاد
راضیه ابیض نژاد
30/11/87
کاردانی
گروه حسابداری
مسعود اثباتی مسعود اثباتی
مسعود اثباتی
91/12/20
کارشناسی ناپیوسته
گروه برق و الكترونیک
علی احمدبزرگی علی احمدبزرگی
علی احمدبزرگی
1392/06/31
کارشناسی پیوسته
گروه صنایع
میترا احمدی میترا احمدی
میترا احمدی
31/06/1386
کاردانی
گروه كامپيوتر
مهتاب احمدی مهتاب احمدی
مهتاب احمدی
88/11/30
کارشناسی ناپیوسته
گروه كامپيوتر
حسینعلی احمدی خطیر حسینعلی احمدی خطیر
حسینعلی احمدی خطیر
31/6/88
کاردانی
گروه حسابداری
وحید احمدی كمرپشتی وحید احمدی كمرپشتی
وحید احمدی كمرپشتی
31/6/87
کاردانی
گروه حسابداری
مهدیه اخوان مهدیه اخوان
مهدیه اخوان
1392/06/31
کارشناسی پیوسته
گروه صنایع
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه