مرتب‌سازی بر اساس: عنوان فرم‌ھا نوع فرم‌ھا
آیین‌نامه‌ھا و فرم‌ھای مورد نیاز
1 - کلیه فرم های مورد نیاز دوره کارشناسی ارشد

کلیه فرم های مورد نیاز دوره کارشناسی ارشد

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 8:38:35 1395/7/6
2 - فرم های آموزشی -تسویه حساب- حذف اضطراری-معرفی به استاد- اشتال به تحصیل -مهمان - کمیسیون و..

فرم های آموزشی  -تسویه حساب- حذف اضطراری-معرفی به استاد- اشتال به تحصیل -مهمان - کمیسیون و..

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 12:30:51 1395/6/27
3 - چارت درسی رشته های کارشناسی ارشد

چارت درسی رشته های کارشناسی ارشد

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:31:4 1395/6/27
4 - دفترچه راهنمای مراحل اخذ، تدوین و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری

دفترچه راهنمای

مراحل اخذ، تدوین و دفاع از پایان­نامه

کارشناسی ارشد

 

رشته معماری


 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 12:20:19 1394/12/24
5 - آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی سال 91

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی سال 91

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 13:22:45 1394/1/17
6 - آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی سال 93

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی سال 93

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 13:3:53 1394/1/17
7 - فرم وام دانشجويي

داشنجويان جهت درخواست وام دانشجويي مطالعه نمايند

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 8:35:18 14/11/1393
8 - فرم بازدید

فرم بازدید

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 14:36:6 8/11/1393
9 - فرم دانشجویان ارشد متقاضی دریافت پست الکترونیک دانشگاهی

قابل توجه دانشجویان ارشد متقاضی دریافت پست الکترونیک دانشگاهی دانشجویان کارشناس ارشد که متقاضی پست الکترونیک (ایمیل) دانشگاهی هستند می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه فرم آن را دریافت نموده و پس از تکمیل آن ایمیل دانشگاهی دریافت نمایند دانشجویان توجه داشته باشند که برای دریافت این پست الکترونیک باید دارای یکی از شرایط زیر باشند: 1- هر دانشجوی کارشناسی ارشد در هر ترم از دوره تحصیلی خود که قصد ارسال اولین مقاله خود را برای یک مجله یا کنفرانس را دارد می تواند یک نسخه از مقاله را به مدیر گروه تحویل داده و سپس فرم در خواست پست الکترونیک را تکمیل نموده برای تایید به مدیرگروه ارائه نماید. 2- هر دانشجوی کارشناسی ارشد که قصد ارسال فرمهای اخذ پذیرش از دانشگاهها، مکاتبه با اساتید سایر دانشگاهها و سایر موارد علمی- پژوهشی دارد می تواند با تشریح موارد فوق برای مدیرگروه برای تکمیل فرم درخواست پست الکترونیک اقدام نماید

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 14:37:11 28/8/1393
10 - آيين نامه و فرم درخواست اردو

آيين نامه و فرم درخواست اردو

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 13:46:10 31/2/1393
11 - فرم تعیین استاد راهنما جهت طرح نهایی معماری

فرم تعیین استاد راهنما جهت درس طراحی نهایی معماری

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:40:2 20/12/1392
12 - فرم استشهاد محلي و تعهدنامه

فرم استشهاد محلي و تعهدنامه برای مفقودی مدرک دانشنامه و گواهی موقت دانشجویان

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 8:35:40 10/12/1392
13 - فرم پروژه برای تمام رشته ها به جز معماری

فرم پروژه برای تمام رشته ها به جز معماری

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:22:44 21/8/1392
14 - فرم کارآموزی برای تمام رشته ها

فرم کارآموزی برای تمام رشته ها

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 11:47:25 29/7/1392
15 - برگ مشخصات بررسی صلاحيت عمومي داوطلبان ورود به دانشگاهها (پذیرش غیر متمرکز)

برگ مشخصات بررسی صلاحيت عمومي داوطلبان ورود به دانشگاهها (پذیرش غیر متمرکز)

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 15:54:50 24/2/1392
16 - سربرگ امتحانات (مخصوص اساتيد)

اساتيد مي توانند براي طرح سوالات ميان ترم و پايان ترم از اين سربرگ استفاده نمايند.تغيير جزئي سربرگ از نظر اداره آموزش مانعي ندارد.

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 13:34:27 11/2/1391
17 - فرم حل تمرين

فرم حل تمرين

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 10:40:21 6/9/1390
18 - فرم استعلام مفقود شدن کارت دانشجويي

فرم استعلام مفقود شدن و درخواست مجدد کارت دانشجويي

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 9:38:33 20/7/1390
19 - فرمت پايان نامه گروه آموزشي كامپيوتر و الكترونيك

فرمت پايان نامه گروه آموزشي كامپيوتر و الكترونيك آيين‏نامه انتخاب، نگارش و تدوين پايان‌نامه‌هاي كارداني، كارشناسي و کارشناسي گروه كامپيوتر و الکترونیک

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 15:3:8 21/6/1388
20 - فرم هماهنگی جهت دفاع پروژه پایانی گروه آموزشي كامپيوتر و الكترونيك

فرم هماهنگی جهت دفاع پروژه پایانی گروه آموزشي كامپيوتر و الكترونيك

 فایل فرم دانلود فایل فرم

 تاریخ ثبت فرم 14:59:41 21/6/1388
01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه