خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> کارمندان و کارکنان موسسه
مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
 نام زین العابدین زین العابدین پیشدار
 نام خانوادگی پیشدار
 ایمیل
 سمت خدمات
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام محمد کاظم محمد کاظم خداداد
 نام خانوادگی خداداد
 ایمیل
 سمت خدمات
 تحصیلات فوق دیپلم
 آدرس و تلفن
 
 نام مهدی مهدی رضا قلی زاده
 نام خانوادگی رضا قلی زاده
 ایمیل
 سمت مسئول کتابخانه و کارشناس امور دانشجویی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
 
 نام حسین حسین نصری
 نام خانوادگی نصری
 ایمیل
 سمت کارشناس مالی
 تحصیلات لیسانس
 آدرس و تلفن
 
 نام محمد رضا محمد رضا ذبیح زاده  امیری
 نام خانوادگی ذبیح زاده امیری
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات فوق دیپلم
 آدرس و تلفن
 
 نام نیما نیما  حسن زاده
 نام خانوادگی حسن زاده
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام مریم مریم  امیدیان
 نام خانوادگی امیدیان
 ایمیل
 سمت سرپرست امور دانشجویی
 تحصیلات کارشانسی ارشد
 آدرس و تلفن
 
 نام مهدی مهدی  نقی زاده
 نام خانوادگی نقی زاده
 ایمیل
 سمت مدیر آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام زهرا زهرا سليمانی
 نام خانوادگی سليمانی
 ایمیل
 سمت مسئول دفتر حقوقي موسسه
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام محبوبه محبوبه سماکوش
 نام خانوادگی سماکوش
 ایمیل
 سمت مسول بایگانی آموزش
 تحصیلات
 آدرس و تلفن 0113248118
 
 نام حسن حسن سالاريه
 نام خانوادگی سالاريه
 ایمیل
 سمت مدیر حراست
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام سوده سوده روشنفكر
 نام خانوادگی روشنفكر
 ایمیل
 سمت متصدي امور دفتري و بايگاني
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام حوری حوری مهدی‌پور طاهر
 نام خانوادگی مهدی‌پور طاهر
 ایمیل
 سمت کارشناس امور فارغ التحصیلان و مسئول شاهد و ایثارگر
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام سيد مصطفي سيد مصطفي عباس نژاد
 نام خانوادگی عباس نژاد
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام سيد مرتضي سيد مرتضي کاظمي
 نام خانوادگی کاظمي
 ایمیل
 سمت كارشناس آموزش
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام سید مهدی سید مهدی حجازی
 نام خانوادگی حجازی
 ایمیل hejazi@mit.ac.ir
 سمت مسئول سایت، شبکه و سمعی و بصری
 تحصیلات لیسانس
 آدرس و تلفن 0113248119
 
 نام سيدهادی سيدهادی هاشمی
 نام خانوادگی هاشمی
 ایمیل
 سمت متصدی امور دفتری
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام حميدرضا حميدرضا اردشيري
 نام خانوادگی اردشيري
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام محمد
 نام خانوادگی قائمی امیری
 ایمیل
 سمت کارپرداز و جمعدار اموال
 تحصیلات
 آدرس و تلفن 0113248122
 
 نام سحر سحر  نیک نفس
 نام خانوادگی نیک نفس
 ایمیل
 سمت کارشناس آموزش
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام احسان احسان نجف پور
 نام خانوادگی نجف پور
 ایمیل
 سمت مسول مرکز زبان
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام جمشید جمشید  آقاجانزاده
 نام خانوادگی آقاجانزاده
 ایمیل
 سمت مدیر فرهنگی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
 
 نام محمدرضا محمدرضا  یوسفی
 نام خانوادگی یوسفی
 ایمیل
 سمت
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام علی علی حسن‌پور امیری
 نام خانوادگی حسن‌پور امیری
 ایمیل
 سمت خزانه دار و مدیر مالی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
 
 نام منوچهر منوچهر قزوینی
 نام خانوادگی قزوینی
 ایمیل
 سمت مدیر دفتر حوزه ریاست
 تحصیلات
 آدرس و تلفن 0113248101
 
01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه