تاریخ بروز رسانی: 11:34:57 1397/6/18 مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه