تاریخ بروز رسانی: 16:41:35 1393/12/13 مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه