تاریخ بروز رسانی: 14:20:25 1397/07/25 مهندسی مکانیک و صنایع
دانشکده مھندسی مکانیک و صنایع


01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه