تاریخ بروز رسانی: 14:10:56 1393/12/24 مهندسی مکانیک و صنایع
دانشکده مھندسی مکانیک و صنایع


01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه