قابل توجه دانشجویان کمسیون استان

به اطلاع کلیه دانشجویان مشروطی و اتمام سنوات میرساند در صورتی که پرونده آنان باید به استان ارسال گردد،جهت طرح پرونده در شورا ابتدا به سامانه سجاد به ادرس   http://portal.saorg.ir مراجعه نموده و بعد از ثبت نام در سامانه، درخواست خود را به صورت اینترنتی ثبت نمایید.

 شماره حساب جهت واریز به شرح ذیل میباشد:

مبلغ 25000 تومان

شماره حساب شبا:660100004001073903022968

شناسه پرداخت:387073953119500001400264888204

نزد بانک ملی به نام تمرکز وجوهی دانشگاه مازندران

دانشجویان باید فیش واریزی را در قسمت اپلود فیش ضمیمه نموده و سپس اصل مدارک را به امور دانشجویی تحویل نمایند.


تاریخ انتشار: 9:43:28 1398/01/17


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه