قابل توجه دانشجویان کمسیون استان

به اطلاع کلیه دانشجویان مشروطی و اتمام سنوات میرساند در صورتی که پرونده آنان باید به استان ارسال گردد شماره حساب جهت واریز به شرح ذیل میباشد:

مبلغ 25000 تومان

شماره حساب شبا:660100004001073903022968

شناسه پرداخت:387073953119500001400264888204

نزد بانک ملی به نام تمرکز وجوهی دانشگاه مازندران


تاریخ انتشار: 12:17:38 1397/09/21


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه