امتحان پایان ترم درس تکنولوژی جوش
امتحان تئوری و عملی پایان ترم درس تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه آقای مهندس صادق نیا روز یکشنبه مورخ 9/10/97 ساعت 8 صبح برگزار میگردد
تاریخ انتشار: 10:35:25 1397/09/19


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه