اطلاعیه انتخاب واحد و حذف و اضافه در نیمسال 971 (ورودیهای بهمن 96 و ماقبل)

اطلاعیه انتخاب واحد و حذف و اضافه در نیمسال 971  (ورودیهای بهمن 96 و ماقبل)

 

 

مقطع

ورودی

تاریخ

انتخاب واحد

کارشناسی ناپیوسته

کلیه

10 الی 23 شهریور 97

کارشناسی پیوسته

کلیه

10الی 23 شهریور 97

کارشناسی ارشد

کلیه

11 الی 23 شهریور 97

حذف و اضافه

کلیه

کلیه

3  الی 6 مهر 97

 

انتخاب واحد و حذف و اضافه بصورت اینترنتی می باشد.

1-مهلت پرداخت شهریه هر درس تا 72 ساعت بعد از اخذ آن درس می باشد و بعد از 72 ساعت در صورت عدم پرداخت، حذف می گردد.

2- رعایت پیش نیازی و هم نیازی طبق چارت درسی الزامیست.بعد از پایان حذف و اضافه واحدهای اخذ شده کلیه دانشجویان مطابق چارت درسی بررسی شده و واحدهای اخذ شده غیرمجاز حذف آموزشی (بدون استرداد شهریه) شده و هیچ درسی هم جایگزین نمی گردد.

3- تعداد دفعات مردودی برای همنیاز کردن دروس پیشنیاز یکبار می باشد.ضمناً دروس حذف شده مردودی محسوب نمی گردد.

4- شرط حداقل واحد که برای مقاطع کارشناسی 12 و کارشناسی ارشد 8 می باشد حتماً رعایت گردد.در غیر اینصورت اداره آموزش به اختیار اقدام به اخذ واحد تا سقف 12 و 8 می نماید.

5-در صورتیکه معدل نیمسال قبلی دانشجو 17 و بالاتر از آن باشد می تواند در نیمسال جاری تا سقف 24 واحد با رعایت پیش نیازی و هم نیازی اخذ نماید.

6- در صورتیکه معدل نیمسال قبلی دانشجو 12 و کمتر از آن (مشروط) باشد می تواند در نیمسال جاری تا سقف 14 واحد با رعایت پیش نیازی و هم نیازی اخذ نماید.

7-در صورتیکه دانشجو حداکثر تا 24 واحد برای فارغ التحصیل شدن داشته باشد می تواند کلیه واحدهای باقیمانده را بدون رعایت پیش نیازی و هم نیازی اخذ نماید. لازم است دانشجو به کارشناس رشته خود مراجعه نماید.

8- حتماً در زمان انتخاب واحد کلیه دروس خود را اخذ نمایید و به حذف و اضافه موکول ننمایید. در صورت اخذ درس در زمان حذف و اضافه کلیه غیبتهای کلاسی قبل از آن غیرموجه می باشد. بنابراین حضور در کلیه کلاسها قبل از اخذ در زمان حذف و اضافه الزامی است.

9- در صورتیکه دانشجو در یک نیمسال مشروط گردد در نیمسال بعدی حداکثر 14 واحد می تواند اخذ نماید.در صورتیکه وضعیت دانشجو در این نیمسال (یعنی نیمسال بعد از مشروطی) مرخصی یا حذف ترم باشد در نیمسال بعد آن نمی تواند بیشتر از 14 واحد اخذ نماید.

1

2

3

مشروط

مرخصی یا حذف ترم

حداکثر 14 واحد

 


تاریخ انتشار: 9:54:42 1397/6/3


و سایر اطلاعیه ها...
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی پزشکی که در نیمسال دوم و تابستان سال تحصیلی 97-96 واحد کار آموزی اخذ نموده اند
ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحانات
آيين نامه برگزاري امتحانات پایان نیمسال تابستان 97-96
قابل توجه دانشجویان مشروطی و اتمام سنوات برای کمسیون استانی
اطلاعیه انتخاب واحد در نیمسال 963
تاریخ ارائه درس مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی آقای دکتر غزالیان
اطلاعیه تغییر زمان تحویل پروژه دروس رشته معماری در نیمسال دوم 97-96
مدارک درخواستی درس طراحی معماری 3 استاد ارجمندتبار
تاریخ تحویل پروژه درس درک وبیان خانم آرزه از تاریخ 9 تیر به 17 تیر تغییر یافت
روزهای حضور خانم ارجمندتبار جهت کرکسیون دروس طرح
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 98-97
تاریخ برگزاری کلاس جبرانی درس مکانیک سیالات مهندس حیدرپور
تاریخ امتحان پایان ترم (کتبی) درس تربیت بدنی 1 و 2 استاد ملیجی
برگزاری امتحان پایان ترم درس از مصالح ساختمانی مهندس قاسم نژاد
ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه