قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی پزشکی که در نیمسال دوم و تابستان سال تحصیلی 97-96 واحد کار آموزی اخذ نموده اند
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی پزشکی که  در نیمسال دوم و تابستان سال تحصیلی 97-96 واحد کار آموزی اخذ نموده اندقابل توجه دانشجویان رشته مهندسی پزشکی که  در نیمسال دوم و تابستان سال تحصیلی 97-96 واحد کار آموزی اخذ نموده اند،جهت بازدید از بیمارستان آیت الله روحانی بابل به سرپرستی مهندسی رمضان نیا روز دوشنبه 97/06/05 ساعت 9 صبح در موسسه حضور یابند . با توجه به برنامه زمان بندی و هماهنگی های انجام شده دانشجویان بدون تاخیر و در ساعت مقرر در موسسه حاضر باشند . به همراه داشتن کارت دانشجویی و رعایت پوشش مناسب مطابق آیین نامه و مقررات دانشگاهی الزامی است .
تاریخ انتشار: 9:13:19 1397/5/29


و سایر اطلاعیه ها...
ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحانات
آيين نامه برگزاري امتحانات پایان نیمسال تابستان 97-96
قابل توجه دانشجویان مشروطی و اتمام سنوات برای کمسیون استانی
اطلاعیه انتخاب واحد در نیمسال 963
تاریخ ارائه درس مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی آقای دکتر غزالیان
اطلاعیه تغییر زمان تحویل پروژه دروس رشته معماری در نیمسال دوم 97-96
مدارک درخواستی درس طراحی معماری 3 استاد ارجمندتبار
تاریخ تحویل پروژه درس درک وبیان خانم آرزه از تاریخ 9 تیر به 17 تیر تغییر یافت
روزهای حضور خانم ارجمندتبار جهت کرکسیون دروس طرح
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 98-97
تاریخ برگزاری کلاس جبرانی درس مکانیک سیالات مهندس حیدرپور
تاریخ امتحان پایان ترم (کتبی) درس تربیت بدنی 1 و 2 استاد ملیجی
برگزاری امتحان پایان ترم درس از مصالح ساختمانی مهندس قاسم نژاد
ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96
آيين نامه برگزاري امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه