قابل توجه دانشجویان مشروطی و اتمام سنوات برای کمسیون استانی

دانشجویان متقاضی کمیسیون استانی

شماره حساب جهت بررسی پرونده :

 مبلغ 250000 ریال (25 هزار تومان) شماره حساب شبای 660100004001073903022968 و شناسه پرداخت 38707395119500001400264888204 نزد بانک ملی به نام تمرکز وجوه رفاهی دانشجویی

دانشجویان تا تاریخ 28/5/97 فرصت دارند مدارک خود را به آموزش تحویل دهند


تاریخ انتشار: 9:16:37 1397/07/24


و سایر اطلاعیه ها...
عدم برگزاری کلاس خانم خانپور روز سه شنبه مورخ 24/7/97
قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی پزشکی مقطع کارشناسی ارشد - عدم تشکیل کلاس اول دکتر کرمی
دانشجویان درس زبان تخصصی خانم دکتر ابراهیمی روز سه شنبه مورخ 24/7/97 حتما در کلاس حضور یابند
عدم برگزاری کلاس مبانی شیمی خانم باقری روز دوشنبه مورخ 16/7/97
کلاس کارگاه جوش یکشنبه مورخ 15/7/97 برگزار نمیگردد
کلاس ماشین های الکتریکی 2 آقای مهندس شیخ زاده از روز شنبه به روز چهارشنبه ساعت 10 تا 12 انتقال یافت
عدم برگزاری کلیه کلاسهای آقای احسان نجف پور روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 15/7/97 و 16/7/97
عدم برگزاری کلاس امنیت شبکه پیشرفته دکتر بابازاده
عدم برگزاری کلاس دکتر شوش پاشا
عدم برگزاری کلاس مبانی مهندسی برق
تغییر برنامه کلاسی درس خطوط انتقال مخابراتی دکتر غزالیان
اطلاعیه تشکیل کلاسهای تربیت بدنی 1و2
اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی مهر 1397
اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) ورودی مهر 1397
اطلاعیه انتخاب واحد و حذف و اضافه در نیمسال 971 (ورودیهای بهمن 96 و ماقبل)
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه