تاریخ امتحان پایان ترم (کتبی) درس تربیت بدنی 1 و 2 استاد ملیجی
تاریخ امتحان پایان ترم (کتبی) درس تربیت بدنی 1 و 2 استاد ملیجی

تربیت بدنی 1 : یکشنبه 6 خرداد 1397 - ساعت 10 - کلاس 216
تربیت بدنی 2 : یکشنبه 6 خرداد 1397 - ساعت 11 - کلاس 216

تاریخ انتشار: 14:59:16 1397/2/30


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه