برگزاری امتحان پایان ترم درس از مصالح ساختمانی مهندس قاسم نژاد
از مصالح ساختمانی مهندس قاسم نژاد روز یکشنبه مورخ 6/3/97 ساعت 17 برگزار می گردد.

تاریخ انتشار: 13:11:39 1397/2/30


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه