امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه مقاومت مصالح مهندس احمدی
امتجان دانشجویان گروه 1 (دوشنبه 15 تا 17) و گروه 3 (چهارشنبه 15 تا 17) در روز سه شنبه 1 خرداد 97 ساعت 17 برگزار می گردد.

امتجان دانشجویان گروه 2 (دوشنبه 17 تا 19) در روز دوشنبه 31 اردیبهشت 97 ساعت 18 برگزار می گردد.
تاریخ انتشار: 8:37:37 1397/2/25


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه