عدم برگزاری کلیه کلاسهای مهندس یحیی زاده
کلیه کلاسهای مهندس یحیی زاده روز یکشنبه 29 بهمن 1396 برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

تاریخ انتشار: 11:14:47 1396/11/29


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه