اطلاعیه ممنوعیت استفاده از موبایل در امتحانات پایان نیمسال 961

قبل از شروع جلسه تلفن همراه خود را خاموش نمایید. هرگونه استفاده از تلفن همراه (حتی بعنوان ماشین حساب) در جلسه امتحان به منزله تقلب محسوب شده و ضمن اخذ برگه سوال و پاسخنامه صورتجلسه گردیده و برابر مقررات كميته انظباطي برخورد خواهد شد.

 


تاریخ انتشار: 11:43:58 1396/10/13


و سایر اطلاعیه ها...
عدم تشکیل کلاس شبکه های کامپیوتری پیشرفته دانشجویان ارشد رشته کامپیوتر
تحویل درس طرح نهایی رشته معماری
تاریخ تحویل پروژه درس روستا خانم مهندس وزیری روز چهارشنبه مورخ 13/10/96 ساعت 9 صبح میباشد
قابل توجه دانشجویان رشته عمران که درس پروژه راه را با آقای دکتر حیدرزاده اخذ نموده اند
برگزاری کلاس جبرانی دروس هندسه و هندسه کاربردی
آيين نامه برگزاري امتحانات پایان نیمسال اول 97-96
اطلاعیه تعطیلی امور آموزشی در ایام امتحانات
برگزاری امتحان کتبی پایان ترم درس تربیت بدنی آقای ملیجی
تاریخ برگزاری کلاس جبرانی درس مکانیک سیالات و هیدرولیک مهندس حیدرپور
تاریخ امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه مقاومت مصالح مهندس احمدی
امتحان درس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی1 خانم مهندس شیخ زاده
کلاس جبرانی درس استاتیک آقای دکتر احمدی
کلاس طراحی معماری 2 خانم مهندس شیران روز چهارشنبه مورخ 29/9/96 برگزار نمیگردد
قابل توجه دانشجویان رشته عمران
امتحان آزمایشگاه مکانیک خاک رشته عمران
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه