عدم تشکیل کلاس شبکه های کامپیوتری پیشرفته دانشجویان ارشد رشته کامپیوتر

کلاس شبکه های کامپیوتری پیشرفته آقای دکتر محودی امروز مورخ 13/10/96 برگزار نمیگردد .

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام میگردد


تاریخ انتشار: 10:59:21 1396/10/13


و سایر اطلاعیه ها...
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه