تحویل درس طرح نهایی رشته معماری
تحویل درس طرح نهایی خانم مهندس وزیری  روز شنبه مورخ 23/10/96 ساعت 9 صبح در اتلیه 4 برگزار میگردد
تاریخ انتشار: 13:35:15 1396/10/11


و سایر اطلاعیه ها...
تاریخ تحویل پروژه درس روستا خانم مهندس وزیری روز چهارشنبه مورخ 13/10/96 ساعت 9 صبح میباشد
قابل توجه دانشجویان رشته عمران که درس پروژه راه را با آقای دکتر حیدرزاده اخذ نموده اند
برگزاری کلاس جبرانی دروس هندسه و هندسه کاربردی
آيين نامه برگزاري امتحانات پایان نیمسال اول 97-96
اطلاعیه تعطیلی امور آموزشی در ایام امتحانات
برگزاری امتحان کتبی پایان ترم درس تربیت بدنی آقای ملیجی
تاریخ برگزاری کلاس جبرانی درس مکانیک سیالات و هیدرولیک مهندس حیدرپور
تاریخ امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه مقاومت مصالح مهندس احمدی
امتحان درس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی1 خانم مهندس شیخ زاده
کلاس جبرانی درس استاتیک آقای دکتر احمدی
کلاس طراحی معماری 2 خانم مهندس شیران روز چهارشنبه مورخ 29/9/96 برگزار نمیگردد
قابل توجه دانشجویان رشته عمران
امتحان آزمایشگاه مکانیک خاک رشته عمران
برگزاری کلاس جبرانی درس مکانیک خاک مهندس رسولی
تاریخ امتحان پایان ترم درس تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه آقای مهندس اعظمی (قسمت نظری درس)
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه