تاریخ امتحان میان ترم درس الکترونیک صنعتی و معماری کامپیوتر(سیستم های دیجیتال 2) آقای مهندس شمس
امتحان میان ترم درس الکترونیک صنعتی  روز سه شنبه 16 آبان و  درس معماری کامپیوتر(سیستم های دیجیتال 2)  روز سه شنبه 23 آبان برگزارمی گردد.

تاریخ انتشار: 14:17:44 1396/8/9


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه