مدارک لازم برای تحویل طرح نهایی دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری

مدارک لازم برای تحویل طرح نهایی دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری

1-سایت پلان در مقیاس 200/1: نمایش پلان بام (نما از بالا)، مبلمان،جزییات محوطه،کد ارتفاعی،اندازه گذاری کلی و مسیر ورود و خروج الزامی میباشد.

 

2-پلان های طبقات در مقیاس 100/1 : در پلان ها ،نمایش مبلمان،ستون گذاری ،محورها،اندازه گذاری،درز انقطاع، کد ارتفاعی و خط برش الزامی است .همچنین محل تاسیسات شامل موتورخانه و داکت مشخص شود.

نام گذاری هر فضا در داخل پلان به صورت شماره باشد و در کنار نقشه نام هر فضا به شماره آن اختصاص میابد.

در کنار هر نقشه نام آن شماره طبقه ،مقیاس،جهت شمال و پلان  راهنما لحاظ گردد.

 

3-نماها در مقیاس 100/1:در طراحی نما حداقل به تعداد سه عدد به جزییات مصالح ،بافت ،رنگ ، نورپردازی ،نمایش محیط اطراف و گرافیک توجه شود

 

4-برش طولی و عرضی100/1: در برش ها،نمایش کد ارتفاعی ،تراز پلان ها ،عناصر سازه ای همچون تیرها و خرپاها ،سقف کاذب،جزییات نماها ی مشهود در برش ها الزامی میباشد

 

5- پرسپکتیو خارجی: حداقل دو پرسپکتیو دید پرنده و دو پرسپکتیو  دید ناظر با نمایش محیط اطراف،خیابان ها به طور سماتیک و جزییات مصالح ،رنگ و نورپردازی در نظر گرفته شود.

 

6- پرسپکتیو داخلی: حداقل سه پرسپکتیو از دید ناظر با موارد یادشده در پرسپکتیو خارجی در نظر گرفته شود.

 

7-ماکت در مقیاس 200/1: جزییات حجم و پر و خالی ها،باز شوها،محوطه و کیفیت سطوح اعمال گردد.

 

8- پوستر: حداقل یک پوستر به ابعاد 100در 70 سانتی متر شامل   روند رسیدن به ایده، تحلیل ایده های کلان و خرد ،تحلیل هندسی ،حجم و فرایندهای دیگر شکل گیری طرح تهیه شود.

 

تذکر: در ارائه تحویل مدارک مربوط به پلان ،نما،مقطع به ارزش خطوط (لایه بندی)توجه ویژه ای شود.


تاریخ انتشار: 10:29:55 1396/6/7


و سایر اطلاعیه ها...
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه