تاریخ ارائه درس طرح نهایی دانشجویا ن معماری

تاریخ تحویل پروژه دانشجویان معماری که درس طرح نهایی را در نیمسال 952 اخذ نموده اند به  شرح ذیل میباشد

 

26/6/96  ساعت 8:30 :    آقای مهندس باقرنژاد- خانم مهندس شیران- خانم مهندس وزیری - آقای مهندس ناصرنصیر

27/6/96   ساعت 8:30 :   آقای دکتر اصفهانی - آقای دکتر رحیمی- خانم مهندس هدایت تبار - خانم دکتر ارجمندتبار


تاریخ انتشار: 11:30:57 1396/6/25


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه