اطلاعیه انتخاب واحد در نیمسال 953

 

 

مقطع

ورودی

تاریخ

انتخاب واحد

کلیه

کلیه

21 الی 25 تیر 1396

انتخاب واحد بصورت اینترنتی می باشد.

1-مهلت پرداخت شهریه هر درس تا 72 ساعت بعد از اخذ آن درس می باشد و بعد از 72 ساعت در صورت عدم پرداخت، حذف می گردد.

2- رعایت پیش نیازی و هم نیازی طبق چارت درسی الزامیست.بعد از پایان انتخاب واحد،  واحدهای اخذ شده کلیه دانشجویان مطابق چارت درسی بررسی شده و واحدهای اخذ شده غیرمجاز حذف آموزشی (بدون استرداد شهریه) شده و هیچ درسی هم جایگزین نمی گردد.

3- تعداد دفعات مردودی برای همنیاز کردن دروس پیشنیاز یکبار می باشد.ضمناً دروس حذف شده مردودی محسوب نمی گردد.

4- حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6 واحد درسی است.

5-در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن 8 واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید گروه آموزشی، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.

6-در روز دوشنبه 26 تیر دروسی که به حد نصاب نرسیده اند، مشخص و حذف می گردند و مجدداً انتخاب واحد تا روز جمعه 30 تیر با این تفاوت که امکان حذف درس وجود ندارد، فعال می باشد

7- در صورتیکه دو درس دانشجو تداخل داشته باشد و هر دو درس گروه دیگری نداشته باشد، دانشجو ابتدا یکی را بصورت اینترنتی اخذ کرده و با اخذ فرم تداخلی از انتشارات و تکمیل آن به کارشناس رشته مراجعه نموده و و پس از تایید آموزش و هر دو استاد ، درس دوم را بصورت دستی اخذ نماید.


تاریخ انتشار: 11:31:57 1396/4/21


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه