تاریخ امتحان پایان ترم آزمایشگاه مدارهای مخابراتی مهندس مولایی
امتحان پایان ترم آزمایشگاه مدارهای مخابراتی مهندس مولایی روز شنبه 20 خرداد 1396 ساعت 16 برگزار می گردد.
عدم حضور به منزله غیبت محسوب می گردد و امتحان مجدد گرفته نمی شود.

تاریخ انتشار: 16:20:34 1396/3/6


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه