اطلاعیه دروس ارائه شده موسسه در نیمسال تابستان 96-95

دروس ارائه شده :

نام درس

رشته

برنامه کلاسی

ریاضی1

کلیه رشته ها

شنبه و یکشنبه 12-8

فیزیک1

کلیه رشته ها

شنبه و یکشنبه 16-12

معادلات دیفرانسیل

کلیه رشته ها

شنبه و یکشنبه 12-8

ریاضی 2

کلیه رشته ها

شنبه و یکشنبه 16-12

آمار و احتمالات مهندسی

عمران-کامپیوتر-برق-مهندسی پزشکی

شنبه و یکشنبه 20-16

فیزیک 2

کلیه رشته ها

شنبه و یکشنبه 20-16

محاسبات عددی

کلیه رشته ها

شنبه و یکشنبه 16-12

تفسیر موضوعی قرآن

کلیه رشته ها

شنبه و یکشنبه 12-9

تاریخ اسلام

کلیه رشته ها

شنبه و یکشنبه 12-9

اندیشه اسلامی 1

کلیه رشته ها

شنبه و یکشنبه 15-12

اخلاق اسلامی

کلیه رشته ها

شنبه و یکشنبه 15-12

اندیشه اسلامی 2

کلیه رشته ها

شنبه و یکشنبه 19-16

انقلاب اسلامی

کلیه رشته ها

شنبه و یکشنبه 19-16

تربیت بدنی 2-خانمها

کلیه رشته ها

دوشنبه و سه شنبه 12-9

تربیت بدنی 2-آقایان

کلیه رشته ها

دوشنبه و سه شنبه 15-12

برنامه نویسی کامپیوتر

کلیه رشته ها

دوشنبه و سه شنبه 16-12

ریاضی مهندسی

کلیه رشته ها

دوشنبه و سه شنبه 12-8

استاتیک

عمران و مکانیک

دوشنبه و سه شنبه 20-16

نرم افزارهای مهندسی عمران

عمران

دوشنبه و سه شنبه 20-16

روش های اجرایی ساختمان

عمران

دوشنبه و سه شنبه 9-13

الکترونیک 1

برق و مهندسی پزشکی

دوشنبه و سه شنبه 16-12

الکترومغناطیس

برق و مهندسی پزشکی

شنبه و یکشنبه 12-8

*      کارآموزی و پروژه برای کلیه رشته ها ارائه میگردد

در صورت ارائه دروس جدید و یا تغییر برنامه کلاسی توسط مدیران محترم گروههای آموزشی به اداره آموزش این اطلاعیه بروز رسانی می گردد.

تقویم آموزشی :

انتخاب واحد: 21 الی 25 تیر 1396

شروع کلاسها: 31 تیر 1396

پایان کلاسها: 1 شهریور 1396

امتحانات: 4 الی 6 شهریور 1396

تذکرات مهم:

-کلاسها پس از به حدنصاب رسیدن تشکیل می گردد.

-از کلیه دانشجویان نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر اخذ می گردد.

-در صورت ثبت نام و پرداخت شهریه و تشکیل کلاس، در صورت انصراف شهریه مسترد نخواهد شد.

-ثبت نام برای دانشجویان مهمان به موسسه فقط از طریق نامه با ذکر واحدهای انتخابی صورت می گیرد.

 


تاریخ انتشار: 8:5:43 1396/4/13


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه