بروز رسانی: 16:14:4 1397/12/15 صفحه اختصاصی استاد
طاهره گرجی

طاهره گرجی


استادیار

طاهره گرجی

استادیار گروه مهندسی مکانیک

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

gorji.tahereh@mit.ac.ir

gorji.tahereh@gmail.com

 

 

لینک پروفایل در گوگل اسکالر:

 

https://scholar.google.com/citations?user=jP5ACjUAAAAJ&hl=en

 

زمینه ­های تحقیقاتی:

1- کاربرد انرژی های تجدید پذیر (خورشیدی، آب، باد، امواج و جزر و مد دریا)

2- کاربرد نانوسیال درسیستم های انرژی خورشیدی

3- آماده سازی و ساخت نانوسیال جهت کاربردهای انتقال حرارت

4- دینامیک سیالات محاسباتی راههای تنفسی

5- دارورسانی مغناطیسی در مدل آزمایشگاهی زیستی

 

سوابق تحصیلی:

دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (95-1391)

 دانشکده  مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی نوشیروانی- بابل

عنوان رساله:

"تحلیل تجربی جریان و انتقال حرارت نانوسیال در کلکتورهای جذب مستقیم انرژی خورشیدی"

 

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- گرایش بیومکانیک (88-1386)

 دانشکده مهندسی پزشکی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران

عنوان پایان نامه:

"شبیه سازی عددی انتقال و نشست میکروذرات در راههای هوایی بالایی سیستم تنفسی انسان"

 

کارشناسی مهندسی مکانیک- گرایش حرارت و سیالات (85-1381)

دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی نوشیروانی- بابل

عنوان پروژه:

"بررسی و تحلیل شکست لوله ها در سیستم های توزیع آب مناطق ساحلی استان مازندران"

 

سوابق آموزشی:

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی:

1- مکانیک سیالات 1و2

2- توربوماشین‌ ها

3- سیستم‌های انتقال آب

4- هیدرولیک کانال های روباز

5- تاسیسات مکانیکی ساختمان

6- محاسبات عددی

7- زبان تخصصی

 

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی ارشد:

1- مباحث منتخب در مکانیک سیالات (مباحث مربوط به انرژی های تجدید پذیر)

2- انتقال حرارت پیشرفته (تشعشع)

3- انتقال حرارت پیشرفته (جابجائی)

4- سمینار

 

سوابق پژوهشی:

مشارکت در تالیف کتاب

1- تالیف فصل "مکانیک سیالات زیستی" از صفحه 495 الی 533 ، فصل دهم از کتاب "مکانیک سیالات پیشرفته برای دانشجویان کارشناسی ارشد"، انتشارات موسسه صنعتی مازندران، (1395).

2- تالیف یک فصل با عنوان "The potential of Wave and Tidal Energy in the Persian Gulf Region" در کتاب "اطلس انرژی خلیج فارس" مربوط به "Regional Partner of UN-Habitat" از انتشارات سازمان ملل در ایران، (2014).

 

مقالات ISI

1) Tahereh B. Gorji, and A. A. Ranjbar. (2017), " A review on optical properties and application of nanofluids in direct absorption solar collectors (DASCs)." Renewable and Sustainable Energy Reviews 72: 10–32. (IF=6.798)

2) Mirzababaei, S. N., Tahereh B. Gorji, M. Baou, M. Gorji-Bandpy, and Nasser Fatouraee. (2017), "Investigation of magnetic nanoparticle targeting in a simplified model of small vessel aneurysm." Journal of Magnetism and Magnetic Materials 426: 126-131. (IF=2.357)

3) Tahereh B. Gorji, and A. A. Ranjbar. " Thermal and exergy optimization of a nanofluid-based direct absorption solar collector." Renewable Energy 106 (2017):274-287. (IF=3.404)

4) Tahereh B. Gorji, and A. A. Ranjbar. (2016), "A numerical and experimental investigation on the performance of a low-flux direct absorption solar collector (DASC) using graphite, magnetite and silver nanofluids." Solar Energy 135: 493-505. (IF=3.865)

5) Rahimi-Gorji, Mohammad, Tahereh B. Gorji, and Mofid Gorji-Bandpy. (2016), "Details of regional particle deposition and airflow structures in a realistic model of human tracheobronchial airways: two-phase flow simulation." Computers in biology and medicine 74: 1-17. (IF=1.521)

6) Pourmehran Oveis, Tahereh B. Gorji, and Mofid Gorji-Bandpy. (2016), "Magnetic drug targeting through a realistic model of human tracheobronchial airways using computational fluid and particle dynamics." Biomechanics and modeling in mechanobiology: 1-20.  (IF=3.250)

7) Tahereh B. Gorji, A. A. Ranjbar, and S. N. Mirzababaei. (2015), "Optical properties of carboxyl functionalized carbon nanotube aqueous nanofluids as direct solar thermal energy absorbers." Solar Energy 119: 332-342. (IF=3.469)

8) Tahereh B. Gorji, and A. A. Ranjbar. (2015), "Geometry optimization of a nanofluid-based direct absorption solar collector using response surface methodology." Solar Energy 122: 314-325. (IF=3.469)

9) Farkhadnia, Fouad, Tahereh B. Gorji,  and Mofid Gorji-Bandpy. (2015), "Airflow, transport and regional deposition of aerosol particles during chronic bronchitis of human central airways." Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine: 1-16. (IF=0.882)

10) Pourmehran, O., M. Rahimi-Gorji, M. Gorji-Bandpy, and T.B. Gorji.  (2015), "Simulation of magnetic drug targeting through tracheobronchial airways in the presence of an external non-uniform magnetic field using Lagrangian magnetic particle tracking." Journal of Magnetism and Magnetic Materials 393: 380-393. (IF=1.970)

11) Rahimi-Gorji, M., O. Pourmehran, M. Gorji-Bandpy, and T.B. Gorji. (2015), "CFD simulation of airflow behavior and particle transport and deposition in different breathing conditions through the realistic model of human airways." Journal of Molecular Liquids 209: 121-133. (IF=2.515)

12) T.B. Gorji , N. Fatouraee, M. Mozaffari, (2013), “Numerical Simulation of Transport and Deposition of Micro-particles in two-phase flow in a Human Upper Airway Model from CT Images” , International Journal of Experimental and Computational Biomechanics, Vol.2, No.2, pp-171-188. DOI: 10.1504/IJECB.2013.056542 (IF=0.58)

13) Mozaffari, M. Gorji-Bandpy, T.B. Gorji, (2012), "Optimal Design of Constraint Engineering Systems: Application of Mutable Smart Bee Algorithm", International Journal of Bio-Inspired Computation, Vol. 4, No. 3, pp. 167-180. DOI: 10.1504/IJBIC.2012.047241 (IF=2.61)

 

مقالات علمی و پژوهشی

 

1) Shamekhi-Amiri, S., Gorji, T. B., Gorji-Bandpy, M., & Jahanshahi, M. (2018). Drying behaviour of lemon balm leaves in an indirect double-pass packed bed forced convection solar dryer system. Case studies in thermal engineering, 12, 677-686.

2) Mozaffari, M. Gorji-Bandpy, T.B. Gorji, (2012), “Deriving  to  an  Optimum  Policy  for  Designing  the  Operating  Parameters of  Mahshahr Gas Turbine Power Plant Using a Self Learning Pareto Strategy”, CSCanada Energy Science and Technology, Vol. 3, No. 2, pp. 1-13. DOI:10.3968/j.est.1923847920120302.178

 

مقالات کنفرانسی

 

1)       "شبیه‌سازی انتقال و نشست میکروذرات در جریان دو فازی گاز-جامد در مدل راه هوایی بالایی انسان"، طاهره گرجی و ناصر فتورائی. شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، 9-10 دی ماه 1388، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

2)      "مطالعه انرژی‌های تجدیدپذیر اقیانوسی- دریایی در ایران"، رسول حسن خانی گوابری، طاهره گرجی، مفید گرجی بندپی، داود دومیری گنجی. کنفرانس علوم مهندسی ایده‌های نو، 21 اردیبهشت 1393، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن.

3)     "کاربرد ردیابی لاگرانژی ذرات دارورسانی در مدل واقعی راه‌های هوایی انسان تحت شرایط مختلف تنفسی"، محمد رحیمی گرجی، اویس پورمهران، مفید گرجی بندپی، طاهره گرجی. دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، 23 اردیبهشت 1394، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن.

4)    "دارورسانی مغناطیسی در مدل راه‌های هوایی استخراج شده از تصاویر سی‌تی اسکن انسان"، ، اویس پورمهران، محمد رحیمی گرجی ، مفید گرجی بندپی، طاهره گرجی. دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، 23 اردیبهشت 1394، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن.

5)    “Increasing the solar cell efficiency by adding a thermoelectric device”, Mohammad Jahanshahi, Tahereh B. Gorji, Mofid Gorji-Bandpy. 3rd International Conference and Exhibition on Solar Energy (ICESE-2016), University of Tehran, Iran, 5-6 August 2016.

6)      "طراحی و آزمایش اجاق خورشیدی جعبه ای و ارائه راهکارهایی جهت افزایش عملکرد سیستم با استفاده از بازتاب دهنده های نور"، صابر سقلی، طاهره گرجی، شهربانو شامخی. پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران، 30-27 مرداد 1397، دانشگاه تهران.

7)     "مطالعه آزمایشگاهی سیستم خشک کن خورشیدی محصولات کشاورزی با هدف بهبود کارایی سیستم با استفاده از مواد ذخیره ساز انرژِی حرارتی"، فرهاد دری، طاهره گرجی، شهربانو شامخی. پنجمین کنفرانس و نمایشگاه انرژی خورشیدی ایران، 30-27 مرداد 1397، دانشگاه تهران.

8)     "تحلیل تجربی سیستم تقطیر کننده خورشیدی ترموالکتریک جهت تولید آب شیرین از رطوبت هوا"، سید جعفر موسوی، طاهره گرجی، مفید گرجی بندپی. چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، آذر 1397.

داوری مقالات در مجلات معتبر بین الملی ISI

1) International Journal of Heat and Mass Transfer (Elsevier)

2) Journal of Solar Energy Engineering (American Society of Mechanical Engineers)

3) Renewable Energy (Elsevier)

4) Applied Energy (Elsevier)

5) Computers in Biology and Medicine (Elsevier)

 

01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه