بروز رسانی: 11:7:49 1397/10/05 صفحه اختصاصی استاد
محسن نیک پور

محسن نیک پور


استادیار

محسن نیک پور

استادیار گروه مهندسی برق- الکترونیک

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

nikpour@mit.ac.i

mhsnnikpour@yahoo.com

 

زمینه ­های تحقیقاتی:

1- بازشناسی ویدئو و تصویر با استفاده از روشهای کدگذاری تنک و یادگیری منیفلد

2-کاربرد  معادلات مشتقات جزئی (PDEs) در پردازش تصویر

3- تشخیص امضا

4- حذف نویز تصاویر طبیعی و پزشکی

5-  فشرده سازی صوت با استفاده از ویولت

6- شبکه های عصبی مصنوعی

 7- شناسایی الگوها

 

سوابق تحصیلی:

دکتری مهندسی برق- الکترونیک (1396)

 دانشکده  مهندسی برق- دانشگاه صنعتی نوشیروانی- بابل

عنوان رساله:

"بازشناسی فعالیت انسان با استفاده از ترکیب روشهای بازنمایی تنک و یادگیری منیفلدی"

 استاد راهنما: دکتر محمدرضا کرمی و دکتر رضا قادری

 

کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک (1387)

دانشکده  مهندسی برق- دانشگاه صنعتی نوشیروانی- بابل

عنوان پایان نامه:

"حذف نویز تصاویر با استفاده از معادلات مشتقات جزئی PDE"

 استاد راهنما: دکتر حمید حسن پور

رتبه اول در میان دانش آموختگان

 

کارشناسی مهندسی برق- الکترونیک (1383)

دانشکده مهندسی برق- دانشگاه مازندران

عنوان پروژه:

"طراحی و ساخت سیستم اعلام خطر از طریق خط تلفن"

 

سوابق آموزشی:

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی:

1- پردازش تصویر (دانشگاه صنعتی نوشیروانی)

2- سیستم های کنترل خطی (موسسه صنعتی مازندران، موسسه هدف ساری)

3- مدارات الکترونیکی (موسسه صنعتی مازندران، دانشگاه پیام نور بابل)

4- اصول میکروکامپیوتر (موسسه صنعتی مازندران، دانشگاه شمال آمل، موسسه هراز آمل)

5- مدارات مجتمع خطی (موسسه هراز آمل)

6- مدارت مخابراتی (موسسه خزر محمود آباد)

7- مبانی مهندسی برق (موسسه صنعتی مازندران)

 

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی ارشد:

1- پردازش  تصاویر پزشکی (موسسه صنعتی مازندران)

2- شناسایی آماری الگوها (موسسه صنعتی مازندران)

3- پردازش تصاویر دیجیتال (موسسه صنعتی مازندران)

4- سمینار (موسسه صنعتی مازندران، موسسه هدف ساری)

 

سوابق پژوهشی:

 

مقالات ISI

1)               Mohsen Nikpour, Mohammad reza Karami and Reza Ghaderi (2017). HUMAN ACTION RECOGNITION USING A NEW SPARSE CODING APPROACH, Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications, Vol. 29, No. 2 - 1750013(ISI).

2)              Ehsan Nadernejad and Mohsen Nikpour, (2012). Image denoising using new pixon representation based on fuzzy filtering and partial differential equations, Digital Signal Processing Journal, Vol. 22, pp.913-922.

3)              Mohsen Nikpour , H.Hassanpour, (2010). Using Diffusion Equations for Improving Performance of Wavelet-based Image Denoising Techniques ,” IET Image processing , Vol. 4, NO. 6, pp. 452–462 (IPR 2010) (ISI).

 

مقالات علمی و پژوهشی

1)    حمید حسن پور  و محسن نیک پور "حذف نویز تصویر با استفاده از ضریب نفوذ تطبیقی در معادلات مشتقات جزئی" مجله مهندسی برق و کامپیوتر ایران، سال ۶، شماره ۴، صفحه ۳۰۱-۳۰۷، ۱۳۸۷. 

2)              Mohsen Nikpour, Mohammad reza Karami and Reza Ghaderi, " A new Sparse Coding Approach for Human Face and Action Recognition", Journal of Information Systems and Telecommunication, Vol. 5, No. 1, pp. 16-24,2017.

3)              Mohsen Nikpour, Mohammad reza Karami and Reza Ghaderi, " Face recognition using an Affine Sparse Coding approach", Journal of AI and Data Mining, Vol 5, No 2, pp. 223-234, 2017.

4)              Hamed Moradi Pour, Hossein Ashtiani and Mohsen Nikpour, " Active Queue Management in TCP NetworksBased on fuzzy-PID Controller ", Global Journal of Computer Science and Technology, Vol. 10, Issue. 9 ,pp. 42-46, 2010.

5)              Hamed Moradi Pour, Hossein Ashtiani and Mohsen Nikpour, " A Survey of MANET Routing Protocols in Large-Scale and Ordinary Networks", Global Journal of Computer Science and Technology, Vol. 10, Issue. 13 ,pp. 14-26, 2010.

6)              Mohsen Nikpour ,E.Nadernejad, H.Ashtiani “Using PDE’s for Noise reduction in time series ”,  International Journal of Computing and ICT Research, Vol. 3, No. 1, pp. 42-48.

7)              Mehdi Radmehr,  Seyed Mahmoud Anisheh,  Mohsen Nikpour and  Abbas Yaseri, " Designing an Offline Method for Signature Recognition", World Applied Sciences Journal , Vol. 13, Issue. 3, pp. 438-443, 2011.

مقالات کنفرانسی

1)     نسا رضایی و محسن نیک پور " شناسایی عدد دست نویس با روش بازنمایی تنک" کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه اصفهان، دی ماه ۱۳۹۶

2)     محسن نیک پور  و محمدرضا کرمی و رضا قادری " بازشناسی فعالیت انسان با استفاده از ترکیب روشهای کدگذاری تنک و یادگیری منیفلد" , اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نودر مهندسی برق و کامپیوتر، ایران دانشگاه امیرکبیر، ۱۳۹۵

3)     محسن نیک پور  و حمید حسن پور " استفاده از ضریب نفوذ تطبیقی در حذف نویز تصاویر با استفاده معادلات مشتقات جزئی" , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر ایران دانشگاه تربیت مدرس ایران، ۱۳۸۶

4)               Javad Mozaffarzadeh and Mohsen Nikpour, "Combination of reinforcement Learning and Braitenberg techniques for faster mobile robot navigation ", International conference on robotics and automation engineering, ICRAE, Malaysia, 2014.

5)               Fatemeh Moradian, Saeed Alighal'e and Mohsen Nikpour , “The Breast Cancer Detection Method By Using of Bees algorithm Based on Association rules and Neural Network,” International Conference on Nonlinear Modeling and Optimization, ICNMO01,Shomal University, Iran 2012.

داوری مجلات و کنفرانسها

 

1- داور مقالات مجله بین المللی IET Image processing (ISI)

2- داور مقالات مجله بین المللی IET Signal processing  (ISI)

3- داور مقالات مجله بین المللی Imaging Science Journal (Taylor And Francis) (ISI)

4- داور مقالات مجله دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (ISC) رایانش نرم و فناوری اطلاعات

5- داور  مقالات در مجله علمی پژوهشی Journal of Advances in Computer Research

6- داوری ۵ مقاله کنفرانس پردازش سیگنال و سیستمهای هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال ۱۳۹۴ 

 

سوابق حرفه ای:

راه اندازی آزمایشگاه، کارگاه و برگزاری نمایشگاه

1- راه آزمایشگاه مهندسی پزشکی و الکترونیک (موسسه صنعتی مازندران)

2- راه اندازی و تجهیز کارگاه PLC و رباتیک (موسسه صنعتی مازندران)

3- برگزاری کارگاه آموزشی "شناسایی فعالیت انسان با استفاده از پردازش تصویر" در هفته پژوهش 1395

4- برگزاری کارگاه آموزشی "کاربرد معادلات مشتقات جزئی در پردازش تصویر" در هفته پژوهش 1396

 

فعالیت های اجرایی

1- مدیر گروه برق و مهندسی پزشکی در موسسه صنعتی مازندران از سال 1389 تاکنون

2- مدیر امور دانشجویی در موسسه صنعتی مازندران از سال 1389 تا سال 1392

3- مدیر پژوهشی در موسسه صنعتی مازندران از سال 1392 تا سال 1394

4- مدیر تحصیلات تکمیلی در موسسه صنعتی مازندران از سال 1394 تا سال 1397

5- عضو کمیته جذب در موسسه صنعتی مازندران از سال 1392 تاکنون

6- عضو شورای بررسی موارد خاص موسسه از سال 93 تاکنون

7- عضو و دبیر شورای چاپ و انتشارات موسسه صنعتی مازندران از سال 1392 تا 1394

 


01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه