بروز رسانی: صفحه اختصاصی استاد

رضا غضنفری

ghazanfari1359[at]gmail.com

مربی

نام و نام خانوادگی: رضا غضنفری

سوابق تحصیلی

دکتری : ورودی ۸۹

دانشگاه : پیام نور

کارشناسی ارشد: سال 1382 تا 1384

کارشناسی ارشد : مهندسی صنایع – گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی

دانشگاه : امام حسین (ع)

معدل کل : 17.55

رتبه: اول

عنوان پایان نامه"تعیین اولویت سرمایه گذاری درصنعت دفاعی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره "

استاد راهنما : دکتر اردشیر احمدی

نمره پایان نامه : 18.2

کارشناسی: سال 1379 تا ۱38۳

کارشناسی مهندسی صنایع – تولید صنعتی

دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

معدل کل: 63/15

عنوان پروژه کارشناسی"طراحی ایجاد (ارزیابی اقتصادی و امکان سنجی) کارخانه کنسرو ماهی "

نمره پروژه کارشناسی :18

پژوهشهای انجام شده

مقالات اولویت بندی سرمایه گذاری در صنعت دفاعی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره

مقالات:-

مهارتها:

نرم افزارهای Office و Minitab و Expert Choice

سوابق تدریس:

۱- تحقیق در عملیات1 دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی مازندران

۲- تحقیق در عملیات2 دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی مازندران

۳- ارگونومی دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی مازندران

۴- اقتصاد مهندسی دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی مازندران و دانشگاه شمال

۵- قتصاد 1 دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی مازندران

۶- اقتصاد 2 دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی مازندران

۷-برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی مازندران

۸- اصول مدیریت دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی مازندران

۹- کنترل موجودی ۱ دانشگاه شمال

۱۰- کنترل موجودی2 دانشگاه شمال

سوابق کاری:

کارشناس پروژه افزایش بهره­وری خطوط تولید صنایع دفاعی با روش دومنظوره سازی این صنایع

مجری طرح افزایش بهره­وری خطوط تولید شرکت اسد شیمی

01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه
×