بروز رسانی: صفحه اختصاصی استاد
آيدا ارجمندتبار (دانشجو دکتری)

آيدا ارجمندتبار (دانشجو دکتری)

mn[at]yahoo.com

مربی

نام و نام خانوادگی: آیدا ارجمندتبار

سوابق تحصیلی

 کارشناسی ارشد: سال 1383 تا 1386

کارشناسی ارشد : رشته  معماری گرایش طراحی منظر

دانشگاه : تربیت و مدرس

معدل کل : 56/17

رتبه: عالی

عنوان پایان نامه: "طراحی منظر سدهای بتنی و محیط اطراف دریاچه آن نمونه مورد مطالعه : سد شهید رجایی شهرستان ساری"

استاد راهنما : جناب آقای دکتر پورجعفر- استاد مشاور: جناب آقای دکتر انصاری

نمره پایان نامه : 19

کارشناسی: سال 1378 تا ۱383

کارشناسی مهندسی معماری

دانشگاه علم و صنعت ایران

معدل کل: 20/17

عنوان پروژه کارشناسی: "طراحی هتل سه ستاره خزرآباد ساری"

نمره پروژه کارشناسی : 17

 

پژوهشهای انجام شده

-

مقالات:

-

مهارتها:

-

سوابق تدریس:

موسسه طبری (گروه عمران ): تدریس دروس رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

موسسه ساریان: تدریس دروس ساخت وارائه ۱ و تمرینهای معماری

مرکز آموزشی وفرهنگی سما : تدریس طراحی معماری۳

موسسه صنعتی مازندران: تدریس دروس ساخت  و ارائه ۱- ساخت و ارائه ۲- ساخت و ارئه ۳- طراحی فنی ساختمان(مقطع کاردانی)

طراحی معماری 2-  طراحی معماری ۳- تمرین معماری-  انسان،طبیعت،معماری (مقطع کارشناسی)

   

سوابق کاری:

عضو هیت علمی گروه معماری موسسه صنعتی مازندران از مهر ماه 1387

معاونت گروه معماری به مدت ۲ سال از مهر ماه 1387

مدیریت گروه معماری از مهر ماه 1389

طراح داخلی پروژه های مسکونی و ساختمان پزشکان طوس ساری در شرکت مهندسین مشاور نارنگ بنا ساری به مدت دو سال

طراحی چندین پروژه مسکونی

 

 

01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه
×