بروز رسانی: 11:24:38 1397/10/05 صفحه اختصاصی استاد

آيدا ارجمندتبار

mn[at]yahoo.com

مربی

آیدا ارجمندتبار

مربی گروه مهندسی معماری

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران

arjmandtabaraida@gmail.com

 زمینه ­های تحقیقاتی:

1- معماری منظر

2- روانشناختی محیطی

 سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری مهندسی معماری (تاکنون-1395)

 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

 کارشناسی ارشد مهندسی معماری- گرایش منظر (86-1383)

 دانشکده هنر- دانشگاه تربیت مدرس- تهران

عنوان پایان نامه:

" طراحی منظر سدهای بتنی و محیط اطراف دریاچه آن، نمونه مورد مطالعه: سد شهید رجایی شهرستان ساری"

 کارشناسی مهندسی معماری (83-1378)

دانشکده دانشکده معماری و شهرسازی - دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران

عنوان پروژه:

"طراحی هتل سه ستاره خزرآباد شهرستان ساری "

 سوابق آموزشی:

سوابق تدریس در مقطع کارشناسی:

1-  درک و بیان محیط

2-  مقدمات طراحی معماری 1

3-  طراحی معماری 2

4-طراحی معماری 3

5- طراحی معماری 4

6- انسان، طبیعت، معماری

7- مبانی نظری معماری

 سوابق تدریس در مقطع کارشناسی ارشد:

1-  تنظیم شرایط زمین (ترم جاری)

 سوابق حرفه ­ای:

1- عضویت در نظام مهندسی، طراحی پایه 2 طراحی و نظات معماری

2- معاونت گروه معماری موسسه صنعتی مازندران (89-1387)

3- مدیریت گروه معماری موسسه (91-1389)

 

 


01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه