خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> نیازمندی‌ها >> دفترچه تلفن موسسه
دفترچه تلفن موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1انتظامات موسسه - 10035100100---
2رستوران و بوفه-15335100153---
3مدیر گروه معارفآقای آقاجانزاده14835100148---
4گروه زبانآقای احسان نجف پور12935100129najafpour[at]mit.ac.ir
5مسئول سایتآقای حجازی11935100119hami.hejazi[at]yahoo.com
6انتشاراتآقای حسین زاده14135100141---
7خدماتآقای خداداد10935100109---
8مسئول روابط عمومیآقای سالاریه13035100130---
9حراستآقای سالاریه13035100130---
10معاون اداری و مالیآقای شاطری13335100133---
11مرکز مشاورهآقای شهیری14835100148---
12مدیر امور اداریآقای عباس میرنیا15135100151---
13تاسیساتآقای عباس نژاد14935100149---
14مدیر امور مالیآقای علی حسن پور11435100114---
15مسئول کتابخانهآقای عمران12035100120---
16کارپردازآقای قائمی12235100122---
17مدیر حوزه ریاستآقای قزوینی10135100101---
18مالیآقای نصری11535100115---
19مدیر آموزشآقای نقی زاده10535100105sanati.babol[at]yahoo.com
20دفتر ریاستآقای هاشمی10235100102---
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه