تقویم آموزشی

تقویم آموزشی موسسه در سال تحصیلی 98-97                                                

 

سال تحصیلی 98-97

 

نیمسال اول

 

  نیمسال دوم

نیمسال تابستان

 

انتخاب واحد اينترنتي

 

 

3 الی 16 شهریور 97

 

 

13 الی 19 بهمن 97

 

 

8 الی 10 تیر 98

 

 

شروع كلاسها

 

 

31 شهریور 97

 

 

20 بهمن 97

 

 

22 تیر 98

 

 

حذف و اضافه

 

 

3 الی 6 مهر 97

 

 

23 الی 26 بهمن 97

 

-

 

ارزشيابي اينترنتي از اساتيد

 

1 دی 97

1 خرداد 98

19 مرداد 98

دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات

15 دی 97

7 خرداد 98

 

21 مرداد 98

 

پايان كلاسها

20 دی 97

13 خرداد 98

 

23 مرداد 98

 

شروع امتحانات

22 دی 97

18 خرداد 98

 

26 مرداد 98

 

  

*شروع کلیه کلاس های دروس آزمایشگاهی، کارگاهی و تربیت بدنی برای سال تحصیلی 98-97 در نیمسال اول، روز شنبه 7 مهر 97 و در نیمسال دوم روز شنبه 27 بهمن 97 می باشد.

16:04:55 ب.ظ/ جمعه, 10 خرداد,1398