جدول برنامه های ورزشی موسسه در نیمسال اول ۹۹- ۹۸

 

 

جدول برنامه های ورزشی ویژه برادران در نیمسال اول  ۹۹- ۹۸

جدول برنامه های ورزشی ویژه خواهران در نیمسال اول  ۹۹- ۹۸

امور دانشجویی فرهنگی موسسه 

 

 

ساعت:09:55:39/ دوشنبه, 15, مهر,1398 / کد:2094/ بازدید:74/ نویسنده:حسن سالاريه

گالری تصاویر جدول برنامه های ورزشی موسسه در نیمسال اول ۹۹- ۹۸

2145