مرتب سازی بر اساس:   داخل ایران    خارج از ایران    عنوان لینک    آدرس لینک
پیوندهای مفید
43 - دانشگاه هنر اسلامي تبريز

http://www.tabriziau.ac.ir
 
44 - دانشگاه هنر اصفهان

http://www.aui.ac.ir
 
45 - دانشگاه هنر تهران

http://www.art.ac.ir
 
46 - دانشگاه يزد

http://www.yazduni.ac.ir
 
47 - دانشگاه کاشان

http://www.kashanu.ac.ir
 
48 - دانشکده روابط بين الملل ايران SIR وابسته به وزارت امورخارجه

http://www.sir.ac.ir/english/index.php
 
49 - دانشکده علوم دانشگاه شيراز

http://www.susc.ac.ir/susc/html/
 
50 - دفتر برنامه ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي- وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

http://www.msrt.ir/sites/DMF/default.aspx
 
51 - دفتر همكاريهاي علمي بين المللي- وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

http://www.msrt.ir/sites/OISC/default.aspx
 
52 - سایت جشنواره ملی بهار نارنج بابل

http://baharenarenj.ir/
 
53 - شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري

http://www.atf.gov.ir/news.php
 
54 - فرهنگستان هنر ايران

http://www.honar.ac.ir
 
55 - مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي اصفهان

http://www.iheari.com
 
56 - مرکز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران IMPSC وابسته به دانشگاه تربيت مدرس

http://www.impsc.ac.ir
 
57 - معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

http://www.msrt.ir/sites/students/default.aspx
 
58 - موسسه آموزش عالي طبري بابل

http://www.tabari.ac.ir/
 
59 - وبلاگ انجمن علمی مکانیک موسسه صنعتی مازندران

http://www.mechanics-sanaati.blogfa.com
 
60 - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

http://www.msrt.ir
 
61 - سامانه نقل و انتقال وزارت علوم

http://mad.saorg.ir/EDUS/Default.Aspx
 
  
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه