مرتب سازی بر اساس:   نام و نام خانوادگی   رتبه علمی   گروه آموزشی   اساتید و گروه هیأت علمی
مهندسی مکانیک و صنایع
گروه صنایع
 
ياسر
خسرويان
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/khosravian
 
رضا
غضنفری
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/ghazanfari
 
گروه مکانیک
 
مفید
گرجی
gorji[at]nic.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
http://mit.ac.ir/ms/gorji
 
طاهره
گرجی
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/taherehgorji
 
محمد
حاجی اميری
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/mohammad
مدیریت صنعتی
 
مهندسی شیمی
 
قاسم
نجف پور درزی
najafpour[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
http://mit.ac.ir/ms/najafpourg
 
شعبان
نجف پور
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/najafpour
 
مهندسی برق و کامپیوتر
گروه برق و الكترونیک
 
سید باقر
رمضان نیا
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/ramazannia
  
گروه كامپيوتر
 
سعید
مبلغ حسینی
smbhosseini[at]mit.ac...
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/smbhosseini
 
سید اسماعیل
میرزائیان
Mirzaeian[at]mit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/mirzaeian
 
ميثم
يداله زاده طبری
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/m_tabari
گروه مهندسی پزشکی
 
محسن
نیک پور
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/nikpour
 
سجاد
سلیمانی امیری
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/soleymani
 
مهندسی عمران و معماری
گروه معماری
 
مهدی
غفوری
Architect_mgh[at]yaho...
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/ghafouri
 
مجید
یوسف نیا
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/yousefnia
 
آيدا
ارجمندتبار
mn[at]yahoo.com
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/arjmandtabar
گروه شهرسازی
 
گروه عمران
 
فرزاد
فرخ زاد
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/f4rz4d
 
توحيد
نعمتي (دانشجو دکتری)
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/tohid
 
آتیه
ابراهیمی
A.Ebrahimi[at]mit.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/ebrahimi
گروه معارف اسلامی و دروس عمومی
گروه مرکز زبان انگلیسی
 
احسان
نجف پور
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/Ehsan
  
گروه معارف اسلامی و دروس عمومی
 
جمشید
آقاجانزاده
j.aghajanzadeh[at]gma...
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/jamshid
 
محمد
بابازاده
مرتبه علمی: مربی
http://mit.ac.ir/ms/mbabazadeh
 
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه